Towarzyszę Starszemu na nocnej wachcie. Rozmarzył się - Mam domek w Jelitkowie, na stare lata będę siedział przy kominku i opowiadał wnukom swoje morskie przygody. Cholera! Przecież wszystkiego im nie będę mógł powiedzieć... - Dla mego wnuka Mikołają. Życie rybaków dalekomorskich na m t Admirał Arciszewski, marynarzy kołobrzeskich, rybaków bałtyckich, żeglarzy.
Blog > Komentarze do wpisu
KAPITAN – Pierwszy po Bogu na statku II

"Poziomy odpowiedzialności i kwalifikacje na statkach morskich

Rozróżnia się następujące poziomy odpowiedzialności:

Pomocniczy, operacyjny i zarządzania;

W dziale pokładowym na poziomie pomocniczym ustalone są następujące stanowiska:

1)marynarza wachtowego;

2)starszego marynarza.

W dziale pokładowym ustalone są następujące świadectwa:

1)świadectwo młodszego marynarza pokładowego;

2)świadectwo marynarza wachtowego;

3)świadectwo starszego marynarza

W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej na poziomie pomocniczym ustalone jest stanowisko motorzysty wachtowego.

W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej ustalone jest się następujące świadectwa:

1) świadectwo młodszego motorzysty;

2) świadectwo motorzysty wachtowego

Kwalifikacje oficerskie

W dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej ustalone są następujące stanowiska:

1) na poziomie operacyjnym - oficera wachtowego;

2) na poziomie zarządzania:

a) starszego oficera,

b) kapitana.

W dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej ustalone są następujące dyplomy:

1) oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;

2) starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3.000;

3) starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3.000 i powyżej;

4) kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3.000;

5) kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3.000 i powyżej.

W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej ustalone są się następujące stanowiska:

1) na poziomie operacyjnym - oficera mechanika wachtowego;

2) na poziomie zarządzania:

a) drugiego oficera mechanika,

b) starszego oficera mechanika.

W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej ustalone są następujące dyplomy:

1) dyplom oficera mechanika;

2) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej;

3) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3.000 kW;

4) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3.000 kW i powyżej;

5) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3.000 kW;

6) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3.000 kW i powyżej.

W dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej ustalone są następujące stanowiska:

1) na poziomie operacyjnym - oficera wachtowego;

2) na poziomie zarządzania - kapitana.

W dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej ustalone są następujące dyplomy:

1) dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej;

2) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej."

Czapka z „jajecznicą”

Symbolem kapitana jako dowódcy statku są cztery proste złote paski na rękawie munduru i złote liście dębowe na czapce zwane „jajecznicą”. W zależności od wielkości jednostki i rejonu pływania, pełnienie tej funkcji uwarunkowane jest rodzajem posiadanego dyplomu z poziomu zarządzania. Podstawowy warunek wspinania się po drabinie awansowej to praktyka morska i odpowiednie kursy. Pierwszy szczebel zależny jest od rodzaju ukończonej szkoły. Właściwy wybór może znaczne skrócić drogę do kapitańskiej czapki. W Unii Europejskiej liczą się w tym zawodzie młodzi oficerowie z dobrą znajomością języków obcych.

Edward.Bernatowicz@wp.pl

sobota, 20 maja 2006, edward.bernatowicz

Polecane wpisy

  • POMNIK KOMANDORA część I

    Dla mego wnuka Mikołaja! Kochany wnuku, kilka dni temu o mała jasny szlag mnie nie trafił, gdy zadając grzecznościowe pytanie, memu znajomemu marynarzowi: - Co

  • POMNIK KOMANDORA część II

    AMOR PATRIE SUPREMA LEX   „MIŁOŚĆ OJCZYZNY NAJWYŻSZYM PRAWEM” ta inskrypcja do dziś jest dewizą Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, którą Mies

  • Ku pokrzepieniu serc

    Kochany wnuku dziwne rzeczy dzieją się w naszej Ojczyźnie. Trudne do zrozumienia są poczynania i decyzje tych, których naród wybrał do dbania o jego interesy i